plany o numerach 1-35: pliki w formacie pdf (do pobrania na dole artykułu)

plany od numeru 36: linki do strony Dz. U. Woj. Wlkp

 

1. zmiana m.p.z.p. „obszar położony w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Niezn. Żołnierza”, uchwała nr XXIX/189/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28.12.2000r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 51 z 11.05.2001r. - załącznik nr 1

2. zmiana m.p.z.p. „obszar położony w rejonie ul. 8 Marca, Leśnej i Wielatowskiej zw. Wielatowo - ośrodek usługowy”, uchwała nr XXIII/150/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.06.2000 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 26 z 15.09.2000r. - załącznik nr 2

3. zmiana m.p.z.p. „obszar położony nad jeziorem Zaleskim”, uchwała nr XXXII/222/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 75 z 22.06.2001r - załącznik nr 3 - wyrokiem sądu stwierdzono nieważność planu

4. zmiana m.p.z.p. „obszar położony w rejonie ul. Chojnickiej - rogatki”, uchwała nr XXIII/149/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.06.2000 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 87 z 08.12.2000r. - załącznik nr 4

5. zmiana m.p.z.p. „rejon dzielnicy przemysłowej przy ul. Kujańskiej”, uchwała nr XXXII/217/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 75 z 22.06.2001r - załącznik nr 5

6. zmiana m.p.z.p. „zespół mieszkalno-usługowy w rejonie ul. Jastrowskiej i Leśnej (ul. Rozdroże)”, uchwała nr XXVIII/180/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23.11.2000 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 4 z 22.01.2001r. - załącznik nr 6

7. zmiana m.p.z.p. „zespół budownictwa mieszkalno-usługowego przy hali targowej w Złotowie”, uchwała nr XXVIII/178/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23.11.2000 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 4 z 22.01.2001r. - załącznik nr 7

8. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący teren położony przy ul. Jeziornej”, uchwała nr XVI/127/99 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30.12.1999 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 11 z 25.02.2000 r. - załącznik nr 8

9. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Moniuszki”, uchwała nr XXV/160/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 07.09.2000 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 80 z 21.11.2000r. - załącznik nr 9

10. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Leśnej”, uchwała nr XXVIII/179/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23.11.2000 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 10 z 10.02.2001r. - załącznik nr 10

11. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon osiedla Polna”, uchwała nr XXIX/188/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28.12.2000 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 51 z 11.05.2001r. - załącznik nr 11

12. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Al.Piasta-Krzywoustego”, uchwała nr XXXII/218/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 75 z 22.06.2001r. - załącznik nr 12

13. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący brzeg jeziora Miejskiego w rejonie ul. Staszica”, uchwała nr XXXII/219/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001 r.,  Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 75 z 22.06.2001r. - załącznik nr 13

14. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon Muzeum Ziemi Złotowskiej”, uchwała nr XXXII/220/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 75 z 22.06.2001r. - załącznik nr 14

15. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Mickiewicza”, uchwała nr XXXII/221/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 75 z 22.06.2001r. - załącznik nr 15

16. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon byłego internatu szkoły zawodowej nr 1”, uchwała nr XLI/267/2002 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25.04.2002 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 87 z 19.06.2002r. - załącznik nr 16

17. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon skrzyżowania ul. Szpitalnej i Staszica”, uchwała nr IV/28/98 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.12.1998 r. Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 14 z 31.03.1999r. - załącznik nr 17

18. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Konopnickiej”, uchwała nr IV/29/98 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.12.1998 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 14 z 31.03.1999r. załącznik nr 18

19. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Łowieckiej”, uchwała nr IV/30/98 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.12.1998 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 14 z 31.03.1999r. załącznik nr 19

20. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Chojnickiej”, uchwała nr IV/31/98 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.12.1998 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 14 z 31.03.1999r. - załącznik nr 20

21. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Piaskowej”, uchwała nr IV/32/98 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.12.1998 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 14 z 31.03.1999r. - załącznik nr 21

22. zmiana m.p.z.p. „obszar położony między Al. Piasta, ul. Szkolną i ul. Krzywoustego w Złotowie”, uchwała nr XXIX/209/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.04.2006r., Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 107 z 4.07.2006r. - załącznik nr 22 - plan stracił moc po uchwaleniu mpzp nr 52

23. zmiana m.p.z.p. „obszar położony przy ul. 8-go Marca w Złotowie”, uchwała nr XXIX/210/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.04.2006r., Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 107 z 4.07.2006r. - załącznik nr 23

24. zmiana m.p.z.p. „obszar dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej w Złotowie”, uchwała nr XXIX/208/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.04.2006r., Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 107 z 4.07.2006r. - załącznik nr 24

25. zmiana m.p.z.p. „obszar zespołu budownictwa mieszkalno-usługowego przy hali targowej w Złotowie”, uchwała nr XXIX/207/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.04.2006 r., Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 107 z 4.07.2006r. - załącznik nr 25

26. zmiana m.p.z.p. „obszar położony nad jeziorem Zaleskim w Złotowie”, uchwała nr XXIX/212/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.04.2006r., Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 107 z 4.07.2006r. - załącznik nr 26 - plan stracił moc po uchwaleniu mpzp nr 42

27. zmiana m.p.z.p. „obszar położony w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza w Złotowie”, uchwała nr XXIX/211/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.04.2006r., Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 107 z 4.07.2006r. - załącznik nr 27

28. M.p.z.p "teren położony miedzy ul. Grochowskiego a Mickiewicza"
nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu położonego miedzy ul. Grochowskiego a Mickiewicza. - załącznik nr 28

29. M.p.z.p. "Obszar obejmujący rejon Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz na przedłużeniu ul.Mokrej wzdłuż ul.Koscielnej i Grudzińskich."
nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru obejmującego rejon Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz przedłużeniu ul. Mokrej, wzdłuż ul. Kościelnej do ul. Grudzińskich. - załącznik nr 29

30. zmiana m.p.z.p. "teren po Straży Pożarnej przy ul.Norwida i Boh.Westerplatte"
nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu po Straży Pożarnej przy ul. Norwida i Boh. Westerplatte. - załącznik nr 30 - wyrokiem sądu stwierdzono nieważność planu

31. zmiana m.p.z.p. "teren położony w rejonie ul.Mickiewicza i al.Piasta"
nr IV/23/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza i Al. Piasta. - załącznik nr 31

32. zmiana m.p.z.p. "teren położony w rejonie ul.Kujańskiej"
nr XXIV/119/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu położonego w rejonie ul. Kujańskiej. - załącznik nr 32

33. zmiana m.p.z.p. "teren przy ul. Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa)" 
nr XXXVII/202/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa - terenu przy ul. Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa)

34. zmiana m.p.z.p. "obszar położony w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza)" 
nr XXXVII/204/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza)

35. zmiana m.p.z.p. "obszar przy ul. Leśnej i Wielatowskiej" 
nr XXXVII/206/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy ul. Leśnej i Wielatowskiej

36. m.p.z.p. "obszar położony między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim" http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/2327/

37. zmiana m.p.z.p. "obszar położony nad jeziorem Zaleskim - ul. Wioślarska" http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/2328/

38. zmiana m.p.z.p. "obszar połozony przy ul. 8-go Marca - ul. Wielatowska" http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/2329/

39.  m.p.z.p. "obszar połozony między ul. Melchiora Wańkowicza a ul. Władysława Stanisława Reymonta" http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/2330/

40. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Mokrą a ul. Łowiecką http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=5951

41. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=4713

42. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego przy ul. Widokowej (Zabajka)   http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=4714

43. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=4715year=2013&book=0&poz=4714

44. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru połozonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=5276

45. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego przy skrzyżowaniu al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=6912

46. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomią http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=787

47. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=788

48. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic: Kujańska, Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, PIaskowa http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=3580

49. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Melchiora Wańkowicza http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=3581

50. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący działki położone przy skrzyżowaniach ul. Chojnickiej z ul. Rogatki i ul. Świerkową http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=3822

51. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący działki położone przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. 8-go Marca http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/6840/

52. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący działki położone między al. Piasta a ul. Szkolną http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1891/

53. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego wzdłuż brzegu Jeziora Miejskiego od strony ul. Powstańców http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/5356/

54. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący działki położone przy ul. Leśnej za rondem Żołnierzy Armii Krajowej http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/5357/

55. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący obszar położony miedzy ul. Wojska Polskiego a ul. Łowiecką http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/5358/

56. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie położonym między ul. Królowej Jadwigi (lewa strona ulicy od budynku nr 45 do torów kolejowych) a Jeziorem Burmistrzowskim http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/121/

57. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący działki ewidencyjne nr 19, 20, 21 przy al. mickiewicza http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/5690/

58. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący obszar położony między ul. Kolejową a ul. Szpitalną  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4090/

59. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący obszar położony wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 przy ul. Powstańców  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5216/

60. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący obszar położony między ul. Leśną a ul. 8 Marca oraz działki nr 27/35 i 27/42 położone między ul. Wielatowską a ul. 8 Marca  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/7472/

61. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący nieruchomości położone między ul. Norwida a ul. Marii Zientara Malewskiej http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/6691/

62. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. Słoneczną http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/7596/

63. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący nieruchomości nr ew. 33/8 i nr ew. 33/11 położone przy ul. Kwiatowej http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/7703/

64. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący nieruchomości położone w rejonie ul. Mokrej http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/1121/

65. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący nieruchomości położone przy ul. Wioślarskiej i ul. Partyzantów  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/1126/

66. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Wodociągowej http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2022/3874/

67. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości połozone po lewej (północnej) stronie ul. Chojnickiej   https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2023/5148/

68. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położonego między ul. Polną, ul. Zielną i ul. Janusza Sałwińskiego  https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2023/5149/

69. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy zbiegu ul. Głębinowej i ul. Kujańskiej  https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2023/5150/

70. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenów położonych w rejonie ul. Kujańskiej  https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2023/5151/

71. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenów położonego między ul. Królowej Jadwigi, Jeiorem Burmistrzowskim i Kanałem Smiardowskim  https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2023/5152/