Niepubliczny Żłobek „MOTYLEK”  rozpoczął działalność od 01.09 2017 r.

adres: ul. Wawrzyniaka 2, 77-400 Złotów
REGON: 301919279
tel.: 721 312 741
e-mail: zlobekmotylek@gmail.com

Placówkę prowadzi: Dorota Ludewicz