UCHWAŁA NR XLII.303.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR XXIX.216.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych w Gminie Miasto Złotów, w których przeprowadzono termomodernizację

UCHWAŁA NR XI.56.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr X.47.2015 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na obszarze Miasta Złotowa wybudowanych przed 1980 rokiem, w których wykonano remont elewacji

UCHWAŁA NR X.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na obszarze Miasta Złotowa wybudowanych przed 1980 rokiem, w których wykonano remont elewacji

UCHWAŁA NR XX/186/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości