Wykaz dziennych opiekunów dostępny jest również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:


https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow