Rejestr żłobków i klubów dziecięcych dostępny jest również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow