W budynku urzędu przy wszystkich zejściach ze schodów zamontowane są pola uwagi. Pola uwagi są koloru żółtego i składają się z elementów punktowo wypukłych (guzków). Ich zadaniem jest informowanie osób niewidomych i słabowidzących o niebezpieczeństwie, jakim jest zejście ze schodów.