Na stanowisku dostosowanym dla osób niewidomych, słabowidzących oraz z ubytkiem słuchu, znajdującym się w Sali Bezpośredniej Obsługi Interesanta – na parterze budynku, zainstalowana jest recepcyjna pętla indukcyjna z mikrofonem na gęsiej szyjce. System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną składa się z odpowiednio zainstalowanego w pomieszczeniu przewodu tworzącego pętlę oraz ze specjalnego wzmacniacza pętli indukcyjnej.

Po odpowiednim wzmocnieniu, wzmacniacz podaje na przewód pętli sygnał w postaci prądu. Prąd płynący przez przewód wytwarza zmienne pole magnetyczne wewnątrz pętli, które jest odbierane przez cewkę telefoniczną (T) aparatu słuchowego lub specjalny odbiornik indukcyjny.

Po przełączeniu aparatu słuchowego z mikrofonu (M) na cewkę telefoniczną (T), cewka odbiera zmienne pole magnetyczne i zamienia je z powrotem na sygnał elektryczny. Sygnał z cewki jest odpowiednio wzmocniony i dopasowany do ubytku słuchu przez aparat słuchowy.

Poprzez instalację systemu, użytkownicy aparatów słuchowych cieszą się wysokim komfortem komunikacji z obsługującą ich osobą oraz uzyskują idealną wyrazistość mowy.