W poczekalni urzędu, oczekujący klienci mają możliwość zapoznania się z uchwałami Rady Miejskiej w Złotowie, które zostały podjęte na ostatniej sesji rady.

Uchwały w wersji papierowej zamieszczane są w uchwycie na dokumenty zawieszonym na ściennie w holu, na parterze budynku.