Od strony ulicy ks. dr Bolesława Domańskiego na dziedzińcu urzędu zlokalizowany jest podjazd dla osób poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego, dla matek z dziećmi w wózku. Podjazd prowadzi na parter budynku urzędu.

Wewnątrz budynku nie ma windy.