Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.), Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 Nazwa zadania: Roboty budowlane – remont pomieszczeń po pożarze w lokalu użytkowym przy al. Piasta 26 w Złotowie.

Numer sprawy: ZP.1.2014