Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XXXI sesji w dniu 27 grudnia 2013 roku

 • UCHWAŁA NR XXXI/296/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013 – 2023

 • UCHWAŁA NR XXXI/297/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013

 • UCHWAŁA NR XXXI/298/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2014-2023

 • UCHWAŁA NR XXXI/299/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

 • UCHWAŁA NR XXXI/299/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 1

 • UCHWAŁA NR XXXI/299/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 2

 • UCHWAŁA NR XXXI/299/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 3

 • UCHWAŁA NR XXXI/299/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 4

 • UCHWAŁA NR XXXI/299/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 5

 • UCHWAŁA NR XXXI/299/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 6

 • UCHWAŁA NR XXXI/299/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 7

 • UCHWAŁA NR XXXI/299/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 8

 • UCHWAŁA NR XXXI/299/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 9

 • UCHWAŁA NR XXXI/299/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 10

 • UCHWAŁA NR XXXI/299/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 11

 • UCHWAŁA NR XXXI/300/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2014

 • UCHWAŁA NR XXXI/300/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 1

 • UCHWAŁA NR XXXI/301/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały nr III/9/10 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasto Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 • UCHWAŁA NR XXXI/302/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Złotów

 • UCHWAŁA NR XXXI/303/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w Złotowie między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

 • UCHWAŁA NR XXXI/303/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 1

 • UCHWAŁA NR XXXI/304/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia

 • UCHWAŁA NR XXXI/304/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 1

 • UCHWAŁA NR XXXI/305/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

 • UCHWAŁA NR XXXI/305/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 1

 • UCHWAŁA NR XXXI/306/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej

 • UCHWAŁA NR XXXI/306/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. załącznik nr 1

 • UCHWAŁA NR XXXI/307/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Pływalni „Laguna” w Złotowie położonej przy ul. Norwida 4A

 • UCHWAŁA NR XXXI/308/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków