Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XXIX sesji w dniu 24 września 2013 roku