Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XXVII sesji w dniu 25 czerwca 2013 roku