Przewodniczący Rady Miejskiej


przyjmuje interesantów w Biurze Rady Miejskiej

w czwartki w godzinach od 15:00 do 16:00, pokój nr 33, II piętro.

Nr telefonu: 67 263 26 40 wew. 77.