Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i interwencji we wtorki od godziny 10:00 do 15:30, a w przypadku gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy w kolejny roboczy dzień tygodnia.

W przypadku nieobecności Burmistrza, w godzinach określonych powyżej, skargi, wnioski i interwencje przyjmują: Zastępca Burmistrza, Sekretarz lub Skarbnik.