Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XX sesji w dniu 30 października 2012 roku

 • UCHWAŁA NR XX/184/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. ”

 • UCHWAŁA NR XX/185/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • UCHWAŁA NR XX/186/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • UCHWAŁA NR XX/187/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XX/188/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012

 • UCHWAŁA NR XX/189/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120029P – ul. Jerozolimskiej w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XX/190/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120046P – ul. Maćkowiczów w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XX/191/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120072P – ul. Promykowej w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XX/192/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120065P – ul. Plażowej w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XX/193/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120059P – ul. Pasterskiej w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XX/194/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120043P – ul. Kwidzyniaków w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XX/195/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120034P – ul. Teofila Kokowskiego w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XX/196/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120040P – ul. Krótkiej w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XX/197/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120111P – ul. Zacisznej w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XX/198/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120115P – ul. Zielnej w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XX/199/2012 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120017P – ul. Garncarskiej w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XX/200/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120117P – ul. Żeglarskiej w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XX/201/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120038P – ul. Kościelnej w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XX/202/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

 • UCHWAŁA NR XX/203/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego

 • UCHWAŁA NR XX/204/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

 • UCHWAŁA NR XX/205/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej