Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Data obowiązywania: od 2012-08-20 do 2012-08-27


Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: 8007/2012

 

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 Nr 234, poz. 1536 j.t.):

- zdanie publiczne realizowane będzie w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji, oświaty i wychowania.


Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
„ Pożegnanie lata w Zagrodzie Krajeńskiej”

 

Nazwa oferenta:
ZŁOTOWSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE

Termin realizacji zadania:
od 01.09.2012 do 30.09.2012

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 3 000,00 zł.

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miejskiego w Złotowie, Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów, tel: 67 263 46 40, email: j.kowalski@zlotow.pl
w terminie do 27.08.2012 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).