Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie


adres:     ul .Wojska Polskiego 2a

                77-400 Złotów

tel.:         67 263 28 72

e-mail: mzz_zlotow@wp.pl

strona internetowa: www.muzeum-zlotow.pl/

 

Dyrektor: Kamila Krzanik-Dworanowska

ZARZĄDZENIE NR 170.2019 BURMITRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

Członkowie Rady Muzeum: Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

 

Statut Muzeum

REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XVII/136/12
- organ wydający Rada Miejska w Złotowie
- data aktu: 2012-06-26
- tytuł aktu: w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2012
- Pozycja: 2995
- Data ogłoszenia: 3 lipca 2012
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2995