• ZARZĄDZENIE NR 165/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli na 2012 rok
  • ZARZĄDZENIE NR 78/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 maja 2012 r. o zmianie zarządzenia Nr 165/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli na 2012 rok
  • ZARZĄDZENIE NR 114/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 16 lipca 2012 r. o zmianie zarządzenia Nr 165/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli na 2012 rok