Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy" rozpoczął działalność od 07.09.2011 r.


adres: ul. Potulickich 25, 77-400 Złotów

REGON: 301511928 - 00025

tel. 604 588 434, 792 611 297

e-mail: mirelakelpinska@tlen.pl

strona internetowa: www.odkrywcy.org


Placówką zarządza: mgr Mirela Kelpinska-Pianka