Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na VI sesji w dniu 26 kwietnia 2011 roku:


  1. Uchwała NR VI/46/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010

  2. UCHWAŁA NR VI/47/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010

  3. UCHWAŁA NR VI/48/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011

  4. UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie

  5. UCHWAŁA NR VI/50/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

  6. UCHWAŁA NR VI/51/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

  7. UCHWAŁA NR VI/52/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wskazania członków Komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej