Szanowni Państwo

 

W niniejszym opracowaniu prezentujemy analizę porównawczą wykonania budżetów poszczególnych gmin województwa wielkopolskiego. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sytuacji finansowej Miasta Złotowa na tle innych gmin. Aby zapewnić porównywalność zdecydowano, że do analizy zostaną wyłącznie gminy o statusie miejskim. Jest to podyktowane tym, że budżety gmin wiejskich oraz gmin o statusie miejsko-wiejskich zdeterminowane są zupełnie innymi czynnikami, tj. większy udział podatku rolnego w dochodach, inny rozkład poszczególnych części subwencji ogólnej.

Dane liczbowe do niniejszego opracowania pochodzą z publikacji Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie dane zaprezentowane w tabelach przedstawiono w tysiącach złotych.

 

Stanisław Wełniak

 

Burmistrz Miasta