Informacja o wykonianiu budżetu  Gminy Miasta Złotów za 1 półrocze 2010 r.

oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.