Lp

Ulica

Nr działki

Pow. m2

Sposób zagospod., przeznaczenie

Opis budynku

Nr księgi

wieczystej

 

Cena

nieruchom.

Przeznaczenie

nieruchomości

 

1.

Kujańska

247

2.868

Pod usługi rzemieślnicze

Nie zabud.

13613

Grunt ~

27.000 zł

+ 22% VAT

 

Sprzedaż  bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego