Lp

Ulica

Nr działki

Pow. m2

Sposób zagospod., przeznaczenie

Opis budynku

Nr księgi

wieczystej

 

Cena

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

 

1.

Aleja Piasta 21B

226/5

227/7

 

625

Zabudowana – dwa pawilony;

na cele usług

i handlu (nieuciążliwe), możliwe łącze-nie z funkcją mieszkalną

Parterowe;pawilon 1: pow.użytk. 172 m2,

pawilon 2: pow.użytk. 173,3 m2

10403

Grunt ~56 tys.

Budynek -wg wyceny rzeczoznawcy

Sprzedaż 

w przetargu nieograniczonym

2.

Plac Wolności 13

224/2

761

Zabudowana; na cele mieszkalne, administracji, oświaty, usług nieuciążliwych

II-kondyg. podpiwn.

pow.użytk. 397,6 m2

22871

Grunt ~80 tys.

Budynek~180 tys.

Sprzedaż

w przetargu

nieograniczonym

3.

Aleja Piasta

217/16

20

Powięk. nieru- chomości w celu  urządzenia komunikacji między kondyg. budynku

Zabudowa-ne wiatą do rozbiórki

zbiorcza kw 27178

2.005 zł

Sprzedaż bez przetargu