L.p. Ulica Nr działki Pow. działki w m2 Rodzaj nieruch. Nr Księgi wieczystej Wartość nieruchomości zabudowanej Przeznaczenie nieruch.
1-12 zaplecze posesji Szpitalna Nr 15 i 17 176/4
176/5-10
176/11-12
176/13 i 175/6
175/7
175/8
20
po 19
po 20
20
24
18
działki pod zabudowę garażową kw 27480
kw 13800
wg wyceny rzeczoznawcy Sprzedaż w przetargu ograniczonym do właścicieli i najemców z posesji Szpitalna 15 i 17