Podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą:

 1.  

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2009r. w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
  Nazwa Adres Kwota Dotyczy podatku/opłat Przyczyna umorzenia
  Cybulski Jerzy Złotów 2026,3 Podatek od nieruchomości trudna sytuacja finansowa
  Szpital Powiatowy im.A.Sokołowskiego Złotów 8294 Podatek od nieruchomości trudna sytuacja finansowa w służbie zdrowia
  Graf Zofia Złotów 1022 Podatek od nieruchomości trudna sytuacja finansowa
  MZWiK Sp. z o.o. Złotów 6525 Podatek od nieruchomości brak źródeł finansowania kosztów kanalizy deszczowej
  ZTBS Sp. z o.o. Złotów 7949 Podatek od nieruchomości trudna sytuacja finansowa
  MZWiK Sp. z o.o. Złotów 6524 Podatek od nieruchomości brak źródeł finansowania kosztów kanalizy deszczowej
  MZWiK Sp. z o.o. Złotów 6547 Podatek od nieruchomości brak źródeł finansowania kosztów kanalizy deszczowej
  MZWiK Sp. z o.o. Złotów 6524 Podatek od nieruchomości brak źródeł finansowania kosztów kanalizy deszczowej
  Głowacki Andrzej Złotów 3788,6 Podatek od nieruchomości-odsetki trudna sytuacja finansowa
  MZWiK Sp. z o.o. Złotów 6538 Podatek od nieruchomości brak źródeł finansowania kosztów kanalizy deszczowej
  MZWiK Sp. z o.o. Złotów 6540 Podatek od nieruchomości brak źródeł finansowania kosztów kanalizy deszczowej
  MZWiK Sp. z o.o. Złotów 6535 Podatek od nieruchomości brak źródeł finansowania kosztów kanalizy deszczowej
  Młynarski Andrzej, Janczewski Arkadiusz Złotów 19320 Podatek od nieruchomości remont i adaptacja budynków
  MZWiK Sp. z o.o. Złotów 6524 Podatek od nieruchomości brak źródeł finansowania kosztów kanalizy deszczowej
  MZWiK Sp. z o.o. Złotów 6524 Podatek od nieruchomości brak źródeł finansowania kosztów kanalizy deszczowej
  Szpital Powiatowy im.A.Sokołowskiego Złotów 8477 Podatek od nieruchomości trudna sytuacja finansowa w służbie zdrowia
  Rino Polska Sp. z o.o Złotów 139845,31 Podatek od nieruchomości odpis przedawnionych należności lata 1998-2003

 2.  

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 2009r. W zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł
  Nazwa Adres Rodzaj ulgi
  UNIMETAL Spółka z o.o. Złotów rozłożenie na raty
  Kasprzyk-Mucha Karolina i Mucha Tomasz Złotów rozłożenie na raty
  Cybulski Jerzy Złotów rozłożenie na raty
  Herbanordpol-Gdańsk Spółka z o.o. Nowy Staw rozłożenie na raty
  AMAJ Sp.J. Złotów odroczenie terminu płatności
  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Złotów rozłożenie na raty
   

 3.  

  Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w 2008r.
  Nazwa
  UNIMETAl Spółka z o.o. Złotów
  AMAJ Spółka Jawna
  Młynarski Andrzej, Janczewski Arkadiusz
  Herbanordpol-Gdańsk Spółka z o.o.
  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Złotów