L.p. Ulica Nr działki Pow. działki w m2 Rodzaj nieruch. Nr Księgi wieczystej Wartość lokalu Wartość gruntu Przeznaczenie nieruch.
1. rejon ul. Chojnickiej 69/4 43.915 las 21666 wg wyceny rzeczoznawcy wg wyceny rzeczoznawcy zamiana: działka zabud. 8163/28 –128m2 wł. SP PGL LP nadleśnictwo Złotów
2. Grochowskiego część z działek 5/2,  6/1,  7/3 4.553 budynek użyteczności publicznej - - - użyczenie nieruchomości
3. rejon ul. Chojnickiej 9/5 335 uzupełnienie normatywu działki pod zabud. mieszk. zb. 35771 - j.w. Sprzedaż bezprzetargowa na pow. siedl.
4. lokal użytkowy nr 1 wraz z udziałem w gruncie w posesji przy ul. Domańskiego 5 242/7 746 bud. użytkowy 22885 wg wyceny rzeczoznawcy wg wyceny rzeczoznawcy Sprzedaż lok. wraz z użytk. wiecz. ułamkowej części gruntu w przetargu nieograniczonym
5. rejon ul. Witosa 39 87 po hydrofornii zb. 20191 - wg wyceny rzeczoznawcy Pow. siedl. – sprzedaż bezprzetargowa