L.p.

Ulica

Nr działki

Pow. działki

w m2

Rodzaj nieruch.

Nr Księgi

Wieczystej

Wartość  lokalu

Wartość gruntu

Przeznaczenie

nieruch.

 

1.

lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 17/13 o pow. użytk. 60,10 m2

udział 69/1000 części w dz. nr 211/2

969

Bud. mieszk. o 13 lokalach mieszk.

25322

wg wyceny rzeczoznawcy

wg wyceny

rzeczoznawcy

Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z gruntem na rzecz  najemców,

lokalu  nr 13

w przetargu

2

Domańskiego

242/6

 

244/10

23

 

148

działka mieszk-usług.

działka niezabudowana

zb.22885

 

zb.20259

             -

j.w.

zamiana nieruchomości

 

 

3.

Obr. Warszawy

81/5

5

zabud. stacją  trafo

zb. 20158

             -

j.w.

Sprzedaż               bezprzetargowa