L.p. Ulica Nr działki Pow. działki w m2 Rodzaj nieruch. Nr Księgi Wieczystej Wartość lokalu Wartość gruntu Przeznaczenie nieruch.
1. Nowy Rynek 4 217/1 229 Bud. mieszk. 20158 wg wyceny rzeczoznawcy wg wyceny rzeczoznawcy Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z gruntem na rzecz najemców
2. Studzienna 1 189/3 153 Bud. mieszk. zb. 20159 j.w. j.w. j.w.
3. Domańskiego 242/6; 244/10 23; 148 działka mieszk-usług.; działka niezabudowana zb.22885; zb.20259 - j.w. Sprzedaż bez przetargu na powiększenie posesji.

Złotów 22 marca 2005r.