L.p.
Ulica
Nr działki
Pow. m2
Rodzaj nieruch.
Nr księgi wieczystej
wartość gruntu
wartość nieruch.
wartość lokalu
Przeznaczenie nieruchomości
1
Piaskowa
13/18
337
bez prawa zabud.
zb. KW 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Pow. siedl.- sprzedaż bez przetargu
2
Studzienna 6
223/1
212
budynek jednorodzinny
zb. KW 20158
wg wyceny
wg wyceny
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
3
Nowy Rynek 2
202
257
budynek wielorodzinny
z KW 20159
wg wyceny rzeczoznawcy
-
wg wyceny
sprzedaż lokali mieszk. i gruntu na rzecz najemców
4
ul. Nieznanego Żołnierza 1
94/5
195
budynek wielorodzinny
KW 35546
wg wyceny rzeczoznawcy
-
wg wyceny
sprzedaż lokali mieszk. i gruntu na rzecz najemców
5
Paderewskiego Nr 5
129/1
659
Budynek wielorodzinny
KW zb. 20159
141,95zł/m2
-
ok.840zł/m2
Sprzedaż lokali i gruntu na rzecz najemców
6
Aleja Piasta 17
225/8
319
budynek wielorodzinny
zb KW 20178
wg wyceny rzeczoznawcy
-
wg wyceny rzeczoznawcy
Sprzedaż na rzecz najemców
i lok. 2 w przetargu
7
ul. ks. Bol. Domańskiego
134/2
3.360
cele publiczne Straż Pożarna
zb. KW 20177
wg wyceny
-
-
Do zamiany
8
rejon ul. Chojnickiej
2/25
108
cele publicznepod urządzenia infrastruktury technicznej
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu ograniczonym
9
Powstańców
332/2
143
cele usługowe
KW 35806
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż bez przetargu– pow. siedl.
10
Dworzaczka 1-2
udział 8880/48154 części w dz. nr 1211 i w budynku
316
lokal użytk. o pow. 61,20 m2 wraz z pom. przynal. – piwnicą 27,60 m2
KW 37905
25.000 zł
-
wg wyceny
Sprzedaż w przetargu
nieograniczonym
11
Aleja Piasta
nr 25
230
1.736
niezabudowana
zb. KW 20178
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Do zamiany
12
Kujańska
79/1
144
niezabudowana
zb. KW 21791
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Do zamiany
13
Mickiewicza
216/51
19 + udział 19/1000 z 666 m2
pod garaż + udział we wjeździe i podwórzu
zb. KW 20165, 21664, 22877
ok.210 zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu ograniczonym
14
Mickiewicza
216/58
20 + 20/1000 z 666 m2
pod garaż + udział we wjeździe i podwórzu
zb. KW 20165, 21664, 22877
ok.210 zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu ograniczonym
15
Mickiewicza
216/59
22 + 22/1000 z 666 m2
pod garaż + udział we wjeździe i podwórzu
zb. KW 20165, 21664, 22877
ok.210 zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu ograniczonym
16
Mickiewicza
216/60
23 + 23/1000 z 666 m2
pod garaż + udział we wjeździe i podwórzu
zb. KW 20165, 21664, 22877
ok.210 zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu ograniczonym
17
Mickiewicza
216/44
159 + udział 161/1000 z 666 m2
pod mieszk.-usług. + udział we wjeździe i podwórzu
zb. KW 20165, 21664, 22877
ok.142 zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
18
Mickiewicza
216/48, 216/50
140 + udział 142/1000 z 666 m2
pod mieszk.-usług. + udział we wjeździe i podwórzu
zb. KW 20165, 21664, 22877
ok. 142 zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
19
Wańkowicza
216/52
146 + udział 148/1000 z 666 m2
pod usługi + udział we wjeździe i podwórzu
zb. KW 20165, 21664, 22877
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu ograniczonym
20
Aleja Piasta
224/10
824
pod usługi hotelowe
KW zb. 22765
ok.142 zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
21- 35
ul. Powstańców
70/55-69
po 26
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
36-45
ul. Powstańców
70/20-29
po 21
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
46-52
ul. Powstańców
70/40-46
po 25
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
53-56
ul. Powstańców
70/12-15
po 21
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
ok.28 zł/m2
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
57-58
ul. Powstańców
70/34-35
po 25
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
59-60
ul. Powstańców
70/48-49
po 25
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
61
ul. Powstańców
70/33
21
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
62
ul. Powstańców
70/31
24
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
63
ul. Powstańców
70/36
24
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
64
ul. Powstańców
70/47
24
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
65
ul. Powstańców
70/50
24
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
66
ul. Powstańców
70/52
24
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
67
ul. Powstańców
70/54
24
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
68
ul. Powstańców
70/11
25
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
69
ul. Powstańców
70/32
25
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
70
ul. Powstańców
70/37
25
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
71
ul. Powstańców
70/51
25
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
72
ul. Powstańców
70/53
25
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
73
ul. Powstańców
70/71
23
pod zabud. garaż.
KW zb. 22874
141,95zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
74
Szpitalna Nr 18
255/16 255/17
18
21
pod zabud. garażową
20162
20162
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu
75
ul. Jastrowska
621,284/5, 285/3
3.450
pod zabud. hotelowo-usługowo-gastronomiczną
KW 31885, zb. KW 24876
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu
76
Aleja Rodła 14
977/1
1047
pod zabud. mieszk.
KW 29327
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
77
Bol.Chrobrego 4
135
483
pod zabud. mieszk.
zb. KW 20159
ok. 72 zł/m2
wg wyceny
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
78
Aleja Piasta 46A
96/13
239
pod zabud. mieszk. bliźn.
KW 31243
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
79
ul. Kopernika 1C
100/8, 97/15, 97/14
258
pod zabud. mieszk. bliźn.
KW 31244
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
80
ul. Piaskowa
13/9
1.012
pod zabud. mieszk. jednor
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
81
ul. Piaskowa
13/10
993
pod zabud. mieszk. jednor
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
82
ul. Piaskowa
13/11
992
pod zabud. mieszk. jednor
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
83
ul. Piaskowa
13/13
959
pod zabud. mieszk. jednor
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
84
ul. Piaskowa
13/14
1.064
pod zabud. mieszk. jednor
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
85
ul. Piaskowa
13/15
1.016
pod zabud. mieszk. jednor
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
86
ul. Piaskowa
13/16
1.002
pod zabud. mieszk. jednor
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
87
ul. Piaskowa
13/8
908
pod zabud. mieszk. jednor.
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
ok.26 zł/m2
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
88
ul. Domańskiego Nr 7
244/2
987
pod zabud. mieszkaniową
KW zb. 20259
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
89
ul. Domańskiego Nr 7
246/4, 244/3, 246/5
1.229
pod zabud. mieszkaniową
KW zb. 20259
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
90
Wańkowicza
220/3, 220/4, 220/9, 220/10
220/5, 220/11
220/6, 220/12 216/13 216/12 216/11 216/10, 226/2
216/9, 220/7, 220/13 i 226/1
1.929
pod zabud. mieszk-usług.
zb. KW 20165 Kw 26157
KW 26155
KW 26965
KW 27300
KW27299
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
91
Garncarska
172/2
125
pod zabud. mieszk-usług. lub mieszk.
KW 22546
po obniżce ok. 75 zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
92
ul. Chojnicka
352/6
960
pod zabud. rzemieślniczą
KW zb. 20199
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
93
Hubego Michała
1193
70
pod zabud. usług.-mieszk.
KW 27767
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
94
ul. Mickiewicza
352/3
196
pod zabud. usług.-mieszk.
KW zb. 20166
ok.205 zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
95
ul. Mickiewicza
352/4
229
pod zabud. usług.-mieszk.
KW zb. 20166
ok.205 zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
96
ul. Mickiewicza
352/5
359
pod zabud. usług.-mieszk.
KW zb. 20166
ok.205 zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
97
ul. Chojnicka
32/1
1.796
pod zabud. usług.-rzemiśl.
KW 32122
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
98
Powstańców
309
688
pod zabud. usługową
zb. KW 20160
ok.32 zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
99
Powstańców
310
1.705
pod zabud. usługową
zb. KW 20160
ok.32 zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
100
Powstańców
316
1.806
pod zabud. usługową
zb. KW 20160
ok.32 zł/m2
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
101-103
rejon ulicy Wodociągowej
7/25-27
24
pod zabudowę garażami
KW zb. 22874
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
104
rejon ulicy Wodociągowej
7/23
69
pod zabudowę garażami
KW zb. 22874
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
105
rejon ulicy Wodociągowej
7/24
25
pod zabudowę garażami
KW zb. 22874
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
106
rejon ulicy Wodociągowej
7/29
24
pod zabudowę garażami
KW zb. 22874
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
107
ul. Spichrzowa
72/2
176
pod zabudowę mieszkalną
KW 20159
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
108
ul. Spichrzowa
74
182
pod zabudowę mieszkalną
KW 20158
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
109
ul. Radowskiego Brunona
2/11
984
pod zabudowę mieszkaniową
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
110
ul. Radowskiego Brunona
2/14
372
pod zabudowę mieszkaniową
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
111
ul. Radowskiego Brunona
2/15
372
pod zabudowę mieszkaniową
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
112
ul. Radowskiego Brunona
2/16, 41/2 i 42/1
372
pod zabudowę mieszkaniową
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
113
ul. Radowskiego Brunona
2/34, 41/6
720
pod zabudowę mieszkaniową
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
114
ul. Radowskiego Brunona
2/35
697
pod zabudowę mieszkaniową
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
115
ul. Kocika Jana
2/26
598
pod zabudowę mieszkaniową
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
116
ul. Kocika Jana
2/27
663
pod zabudowę mieszkaniową
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
117
ul. Kocika Jana
2/28
620
pod zabudowę mieszkaniową
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
118
ul. Kocika Jana
2/30
774
pod zabudowę mieszkaniową
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
119
ul. Kocika Jana
2/31
709
pod zabudowę mieszkaniową
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
120
ul. Kocika Jana
2/32, 41/5
794
pod zabudowę mieszkaniową
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
121
ul. Kocika Jana
11/14
722
pod zabudowę mieszkaniową
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
122
Aleja Rodła 14
977/1
1.047
pod zabudowę mieszkaniową
29327
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu
123
Świerkowa
24/6
1.004
pod zabudowę usług.-handl.
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
124
ul. Głębinowa
8/2
3.357
pod zabudowę usługową
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
ok.35 zł/m2
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
125
ul. Głębinowa
8/3
2.312
pod zabudowę usługową
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
126
ul. Głębinowa
8/4
1.596
pod zabudowę usługową
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
127
ul. Głębinowa
10/2
3.631
pod zabudowę usługową
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
128
ul. Domańskiego Nr 7
242/3,
485
pod zabudowę usługową lub rzemiosło nieuciążliwe
KW zb. 22885
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
129
ul. Głębinowa
8/7
2.109
pod zabudowę usługową z funk. mieszk.
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
130
ul. Głębinowa
8/8
1.124
pod zabudowę usługową z funk. mieszk.
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
131
ul. Głębinowa
8/9
1.175
pod zabudowę usługową z funk. mieszk.
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
132
ul. Głębinowa
8/10
1.180
pod zabudowę usługową z funk. mieszk.
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
133
ul. Głębinowa
8/13
1.069
pod zabudowę usługową z funk. mieszk.
KW zb. 20182
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
134
ul. Mickiewicza
352/2
47
powiększanie pod zabudowę gosp.-garaż.
KW zb. 20166
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż bezprzetar-gowa –Al. Piasta 2
135
rejon ul. Głębinowa
11/27, 11/31
349
powiększanie siedliska
KW 22891
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż bez przetargu
136
Chojnicka
2/10, 2/24
318
powiększanie zabud. mieszk.
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż bezprzetargowa
137
Chojnicka
2/23
124
powiększanie zabud. mieszk.-usługowej
KW zb.
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż bezprzetargowa
138
ul. Domańskiego Nr 7
244/7
124
powiększenie dla
244/6 lub 247/3
KW zb. 20259
po zniżce 10.000 zł
-
-
Sprzedaż w przetargu ograniczonym
139
ul. Zamkowa
133/3
128
powiększenie dla 133/5 lub 1153
KW 20339
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego
140
rejon ul. Królowej Jadwigi
55/2
477
powiększenie siedliska
KW 35545
wg wyceny rzeczoznawcy
wg wyceny
-
Sprzedaż w przetargu ograniczonym
141
Mickiewicza
216/57
1
powiększenie siedliska
zb. KW 20165, 21664, 22877
wg wyceny rzeczoznawcy
-
wg wyceny rzeczoznawcy
Sprzedaż bez przetargu
142
Mickiewicza
217/2, 216/43, 216/46, 216/54
666
wjazd i podwórze
KW 21664
ok. 142 zł/m2
-
-
Sprzedaż w udziałach dla nabywców działek z poz.13-19, 143
143
Pl.Wolności 11
216/45
188 + 190/1000 z 666 m2
zab. mieszk. + udział we wjeździe i podwórzu
zb. KW 20165, 21664, 22877
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż na rzecz najemców
144
Aleja Piasta 21A
227/4
935
zabud. mieszk.
zb. KW 10403
wg wyceny rzeczoznawcy
-
wg wyceny
Sprzedaż na rzecz najemców
145
zaplecze Nieznanego Żołnierza i Aleja Piasta
108/1
285
zabud. mieszk.
z KW zb. 20161
wg wyceny rzeczoznawcy
-
-
Sprzedaż w przetargu ograniczonym na powiększanie siedliska
146
Al. Piasta 21
227/5
484
zabudowane; cele usługowo -mieszkaniowe
zb KW 10403.
250.000 zł
wg wyceny
-
Sprzedaż w przetargu nieograniczonym