L.p.
Ulica
Nr działki
Pow. m2
Rodzaj nieruch.
Nr księgi wieczystej
wartość lokalu
Wartość nieruchomości
Przeznaczenie niruchomości
1 Staszica Nr 11a 286/2, 287/5 1.461 Bud. mieszk. 27776, 28756 - wg wyceny rzeczoznawcy Sprzedaż gruntu na rzecz użytk.wieczystego
2 Kujańska 239 1.900 Pod zbud. składowo- przem i rzemiosło 13607 - j.w. j.w.
3 Sienkiewicza 216/13 176 Pod zabud. miesz. – usług. 26157 - wg wyceny rzeczoznawcy Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
Sienkiewicza 216/12 471 Pod zabud. miesz. – usług. 26155 - wg wyceny rzeczoznawcy Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
Mickiewicza 216/11 205 Pod zabud. miesz. – usług. 26965 - wg wyceny rzeczoznawcy Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
Sienkiewicza 216/10, 226/2 238 Pod zabud. miesz. – usług. 27300 - wg wyceny rzeczoznawcy Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
Sienkiewicza – obecnie Melchiora Wańkowicza 216/9, 220/7, 220/13 i 226/1 208 Pod zabud. miesz. – usług. 27299 - wg wyceny rzeczoznawcy Sprzedaż w przetargu nieograniczonym
4 Pl.Kościuszki 13A 89/3 34 Bud. mieszk. 39923 - wg wyceny rzeczoznawcy Sprzedaż na rzecz najemcy
5 Wojska Polskiego 29 193/2, 193/4 173 Bud. mieszk. 21901 - wg wyceny rzeczoznawcy Sprzedaż na rzecz najemcy