Lp. Zgłaszający interpelację – zapytanie Treść interpelacji – zapytania Interpelacja – zapytanie Odpowiedź
1. Radny Krzysztof Koronkiewicz dot. wykonania wydatków bieżących za rok 2022 ZCAS w Złotowie, stanu środków na bieżące utrzymanie obiektów ZCAS w Złotowie w poszczególnych paragrafach na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazu nagród wypłaconych pracownikom ZCAS w Złotowie według stanowisk 2022 r. Skan O-S.0003.9.2023
2. Radny Krzysztof Koronkiewicz Wniosek o rozszerzenie odpowiedzi na interpelacje Skan O-S.0003.9.2023