1.      Kwota deficytu budżetowego za rok 2008 - 623.205,31 zł,

2.      Wysokość zobowiązań wymagalnych – zero zł,

3.      Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

a) z budżetu Gminy Miasto Złotów – 83.325 zł,

b) ze Starostwa Powiatowego w Złotowie – 17.000 zł,

4.      Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego:

a) dotacja dla Gminy Piła – 3.165 zł,

b) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie – 1.910.000 zł

5.      Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

a) poręczenie udzielone na kredyt zaciągnięty przez Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na budowę budynku mieszkalnego w wysokości 1.309.000 zł

Złotów, dnia 31 maja 2009 r.