Lp. Treść interpelacji Data złożenia Interpelacja Odpowiedź
6. ws. kosztów związanych z kateringiem, wynajmem restauracji, przygotowaniem posiłków z tytułu organizacji spotkań, imprez okolicznościowych, konferencji 26.05.2022 Skan interpelacji O-S.0003.40.2022
5. ws. kosztów poniesionych z budżetu Miasta związanych z prowadzeniem spraw sądowych, w których stroną była Gmina Miasto Złotów, Burmistrz i jednostki podległe 26.05.2022 Skan interpelacji O-S.0003.39.2022
4.2 ws. gwiazd na nadchodzące EURO ECO 27.04.2022 Skan interpelacji D.32.04.2022
4.1 ws. podwyżek dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie i jednostek podległych gminie 27.04.2022 Skan interpelacji O-S.0003.24.2022
3. ws. dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie cz.2 30.03.2022 Skan interpelacji O-S.0003.15.2022
2. ws. dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie cz.1 15.03.2022 Skan interpelacji O-S.0003.13.2022
1.2 ponowna interpelacja ws. zabezpieczenia monitoringu z obiektu pływalni "Laguna" 8.02.2022 Skan interpelacji O-S.0003.5.2022
1.1 ws. zabezpieczenia monitoringu z obiektu pływalni "Laguna" 28.01.2022 Skan interpelacji O-S.0003.5.2022