Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.zone.gunb.gov.pl

lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów.