Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021 - 2030.