Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej Gmina Miasto Złotów informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej:

 

1.     Dotacje na celowe pod nazwą „Czyste ciepło” na dofinansowanie działań służących niskiej emisji szkodliwych substancji i ochronie powietrza:

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Złotów „Czyste Ciepło”

Rok

2018

2019

2020

Liczba złożonych wniosków

63

43

20

Liczba zrealizowanych wniosków

24

20

11

Rodzaj zastosowanego ogrzewania

Zakup kotła gazowego

7

12

3

Podłączenie do sieci gazowej i zakup kotła gazowego

4

4

6

Podłączenie tylko do sieci gazowej

2

0

0

Podłączenie do miejskiej sieci c.o.

7

3

1

Zakup urządzenia grzewczego opartego na OZE

1

1

1

Zakup kotła 5 klasy na paliwo stałe

3

0

0

 

Jednocześnie z programem „Czyste Ciepło”, od 2019 r. realizowany jest rządowy program „Czyste Powietrze” skierowany do właścicieli budynków jednorodzinnych. W „Zielonym Okienku” na terenie Urzędu Miejskiego w Złotowie można uzyskać m. in. niezbędne informacje nt. projektu jak również otrzymać pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku oraz wypełniony wniosek zostawić do weryfikacji.

Ponadto Gmina posiada inwentaryzację zasobu mieszkaniowego, z którego wynika, że do wymiany pozostało 535 urządzeń grzewczych.  Przez okres 3 lat funkcjonowania programu pomocowego – dotacji udzielanych z budżetu gminy zrealizowano 55 inwestycji służących likwidacji niskiej emisji szkodliwych substancji i ochronie powietrza.

 

2.     Miejska Fabryka Czystego Powietrza

W celu podniesienia świadomości mieszkańców, że zieleń stanowi ważny element struktury przestrzeni publicznej służący poprawie życia lokalnej społeczności, a także uświadomienia, że drzewa i różnorodna drobna zieleń to najlepsze rozwiązanie na redukcję CO2 z atmosfery, walkę z zanieczyszczeniami powietrza oraz wód na terenie miasta Złotowa, w 2017 r. zapoczątkowano akcję ekologiczną pn. „Fabryka Czystego Powietrza”. Fabryka to miejsca, w których sadzone są drzewa z myślą o oczyszczeniu chociaż w minimalnym stopniu powietrza.

2017 r.                            332 szt. drzew

2018 r.                            307 szt. drzew

2019 r.                            65 szt. drzew

2020 r.                            650 szt. drzew i 30 krzewów

I poł. 2021 r.                   130 szt. drzew

 

W ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  - „Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów” nasadzono w wyznaczonych miejscach na terenie miasta (parki i szlaki wokół jezior) 794 szt. drzew i 5153 szt. krzewów.

W sumie: 2278 szt. drzew i 5183 szt. krzewów

 

3.     Inwestycje

a)     Instalacja fotowoltaiczaj w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie. Liczba paneli: 133 sztuki, wymiary: 1640×992×35mm, moc: 300 Wp, łączna moc: 39,90 kWp, falownik - maksymalna moc Ac i znamionowa prądu zmiennego 17000 VA, stopień ochrony IP-65 – 2 sztuki,

b)     Wymiana źródeł światła - oprawy LED w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie (Wydatek kwalifikowalny w zakresie wymiany źródeł światła: Oprawa LED IP66 1272mm 2x 4000K; 60W - 25 szt.; Oprawa LED 4000K; 46W - 236 szt.; Oprawa LED 4000K; 64W - 22 szt., Oprawa LED 4000K; 32W - 19 szt.; Oprawa LED 4000K; 100 W - 10 szt.; Oprawa LED 30W 4000K Biały - 44 szt., Oprawa LED 19W 4000K Biały - 3 szt.. ŁĄCZNIE: 359 szt.,

c)    Kompleksowy remont instalacji elektrycznej, odgromowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie,

d)    Termomodernizacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi 54 w Złotowie. W pierwszym etapie inwestycji wykonana została termomodernizacja budynków wchodzących w skład kompleksu, wymiana węzłów cieplnych w budynku Przedszkola i MOPS. W drugim etapie wykonano montaż odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznych oraz wymiana oświetlenia na LED.