Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli z dnia  21 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2476) Burmistrz Miasta Złotowa prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów.

I. Informacje/komunikaty dot. jakości wody w kąpieliskach miejskich znajdujących się na terenie Gminy Miasto Złotów:

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku (przy ul. Jeziornej) nr 7_2021

Ocena, komunikat Kąpielisko Miejskie przy ul. Jeziornej w Złotowie z dn. 13.07.2021

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku (przy ul. Wioślarskiej) nr 8_2021

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku (ul. Wioślarska) nr 12-2021

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku (ul. Wioślarska) nr 14-2021

Ocena, komunikat Kąpielisko Miejskie przy ul. Wioślarskiej w Złotowie z dn. 13.07.2021

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku (ul. Jeziorna) nr 22-2021

Ocena, komunikat Kąpielisko Miejskie przy ul. Wioślarskiej w Złotowie z dn. 30.07.2021

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku (przy ul. Jeziornej) nr 28_2021

Komunikat Kąpielisko Miejskie przy ul. Jeziornej w Złotowie z dn. 31.07.2021

Kąpielisko ul. Jeziorna - komunikat nr 28_2021

Ocena - kąpielisko Złotów, ul. Jeziorna z dn. 20.08.2021

Ocena - kąpielisko Złotów, ul. Wioślarska z dn. 20.08.2021

Ocena kąpielisko, Złotów, ul. Jeziorna 27.08.2021

Ocena kąpielisko, Złotów, ul. Wioślarska 28.08.2021

III. Karta kąpieliska - kąpielisko miejskie przy ul. Jeziornej

IV. Karta kąpieliska - kąpielisko miejskie przy ul.Wioślarskiej

V. Profile wody

Profil wody 2021 - kąpielisko miejskie  przy ul. Jeziornej

Profil wody 2021 - kąpielisko miejskie  przy ul. Wioślarskiej

VI. Akty prawne:

UCHWAŁA NR XXVIII.229.2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Złotów w 2021 roku i UCHWAŁA NR XXVIII.230.2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów na rok 2021

Uchwala_XXVIII.229.2021_sezon_kąpielowy

Uchwala_XXVIII.230.2021_wykaz_kąpielisk