Podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą:

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 2008 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

  2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 2008 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

  3. Wykaz podmiotów, którym w 2008 roku udzielono pomocy publicznej

.