Zarządzeniem Nr 8.2021 Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie zwołał XXXII sesję na dzień 21 czerwca 2021 r. na godz. 15.00.
W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii i związanymi z tą sytuacją ograniczeniami, sesja odbędzie się z uwzględnieniem rygorów sanitarnych m.in. zachowaniem bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami, zastosowaniem środków dezynfekcyjnych.
Na sesję nie zaproszono również gości.
Transmisja z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 21 czerwca 2021 r. będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl.

Materiały - XXXII sesja Rady Miejskiej w Złotowie (do pobrania)