Szanowni Państwo, 

 „Strategia Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030” jest podstawowym i najważniejszym dokumentem miasta Złotowa. 

Określa ona kierunki rozwoju miasta na kolejne lata. Jej przygotowanie poprzedziła współpraca organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji i mieszkańców miasta. 

Serdecznie zapraszam do zgłaszania opinii, uwag, postulatów do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030”.

Formularz konsutlacyjny dostępny jest pod adresem: https://zlotow.konsultacjejst.pl

 

Adam Pulit

Burmistrz Miasta Złotowa