Zarządzeniem Nr 7.2021 Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie zwołał XXXI sesję na dzień 26 maja 2021 r. na godz. 15.00.
W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii i związanymi z tą sytuacją ograniczeniami, sesja odbędzie się w trybie zdalnym tzn. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
W celu zapewnienia Mieszkańcom Złotowa możliwości zabrania głosu w sesji odbywanej w trybie zdalnym, osoby zainteresowane będą mogły w niej uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie wideokonferencji.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w sesji i zabraniem głosu są proszone o kontakt z Biurem Rady Miejskiej telefonicznie pod nr 67 263 26 40 wew. 18 lub elektronicznie na adres: p.jeske@zlotow.pl.
Zgłoszenia do udziału w sesji będą przyjmowane do dnia 26 maja 2021 r. do godz. 10.00.
Transmisja z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 26 maja 2021 r. będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl.

Materiały XXXI sesia Rady Miejskiej w Złotowie (do pobrania)