Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów, zakładu budżetowego i instytucji kultury sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2020 r. opublikowane są na stronach jednostek: