Zarządzeniem Nr 6.2021 Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie zwołał nadzwyczajną XXX sesję na dzień 12 maja 2021 r. na godz. 14.00.
W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii i związanymi z tą sytuacją ograniczeniami, sesja odbędzie się w trybie zdalnym tzn. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Transmisja z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 12 maja 2021 r. będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl.

Materiały XXX sesia Rady Miejskiej w Złotowie (do pobrania)