UCHWAŁA NR XXXVIII.356.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Złotowie