https://www.youtube.com/watch?v=bjzKNF0gd74

 

Głosowania VI sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 30 kwietnia 2019 r.