UCHWAŁA NR XXXVII.258.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVII.259.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR XXXVII.260.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego