Zamknij okno Drukuj dokument

Karty usług - Referat Spraw Obywatelskich

DO-01 Wydanie dowodu osobistego
DO-W-1 Wniosek o wydanie dowodu osobistego
   
SO-USC-01 Wydanie odpisu zupełnego, skróconego, wielojęzycznego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
SO-USC-02 Zgłoszenie urodzenia dziecka
SO-USC-03 Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka
SO-USC-04 Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca
SO-USC-05 Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego
SO-USC-06 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
SO-USC-07 Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi
SO-USC-08 Wydanie zaświadczenia o możliwości prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa
SO-USC-09 Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
SO-USC-10 Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
SO-USC-11 Zgłoszenie zgonu
SO-USC-12 Zmiana imienia
SO-USC-13 Zmiana nazwiska
SO-USC-14 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
SO-USC-15 Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
SO-USC-16 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
SO-USC-17 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
   
EL-05 Rejestr wyborców
EL-05_WRW Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym adresem - wypełnia obywatel UE i Polski
EL-05_WRW Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców - wypełnia obywatel UE i Polski
EL-05_WRW Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców- wypełnia obywatel UE i Polski
EL-05_WSRW Oświadczenie o powrocie do miejsca pobytu stałego – dotyczy obywateli RP
EL-05_WSRW Wniosek o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców – dotyczy wyłącznie obywateli UE
EL-05_WSRW Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców GMZ
   
EL-WYB-02 Spis wyborców - wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.
EL-WYB-02-01 Zaświadczenie o prawie do głosowania
EL-WYB-02-01

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów

EL-WYB-02-02 Dopisanie do spisu wyborców
EL-WYB-02-02 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
EL-WYB-02-03 Głosowanie przez pełnomocnika
EL-WYB-02-03 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
EL-WYB-02-03 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
   
Uprawnienia wyborcze osoby niepełnosprawnej
Informacja o uprawnieniach wyborców niepelnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

  Komunikat o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
   
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące problematyki stałego zamieszkania


 

Załączniki

DO-01 - wydanie dowodu osobistego (98kB)    
DO-W-1 Wniosek o wydanie dowodu osobistego (823.3kB)    
SO-USC-01 - Wydanie odpisu zupełnego, skróconego, wielojęzycznego aktu stanu cywilnego (80.4kB)    
SO-USC-02 - Zgłoszenie urodzenia dziecka (74.9kB)    
SO-USC-03 - Przyjęcie oswiadczenia o zmianie imienia dziecka (74.8kB)    
SO-USC-04 - Nadanie dziecku nazwiska meża matki (74.1kB)    
SO-USC-05 - Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego (74.7kB)    
SO-USC-06 - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (86.2kB)    
SO-USC-07 - Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (80.5kB)    
SO-USC-08 - Wydanie zaświadczenia o możliwości prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamiesz (75.8kB)    
SO-USC-09 - Przyjęcie oswiadczenia od małzonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małzeństwa (76.2kB)    
SO-USC-10 - Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego (74.7kB)    
SO-USC-11 - Zgłoszenie zgonu (74.3kB)    
SO-USC-12 - Zmiana imienia (77.9kB)    
SO-USC-13 - Zmiana nazwiska (79.5kB)    
SO-USC-14 - Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (76kB)    
SO-USC-15 - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg (77.1kB)    
SO-USC-16 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego (75.2kB)    
SO-USC-17 - Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (78.4kB)    
01 Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego zupełnego wielojęzycznego aktu (177.6kB)    
013 wzór wniosku zmiana nazwiska (36.4kB)    
014 wzór podania o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (48.8kB)    
015 wniosek o umiejscowienie małżeństw (121.3kB)    
015 wniosek umiejscowienie urodzenia (44.2kB)    
015 wniosek umiejscowienie zgonu (44kB)    
016 Podanie o uzupełnienie aktu małżeństwa (117.4kB)    
016 Podanie o uzupełnienie aktu zgonu (120.7kB)    
016 Wzór podania o uzupełnienie aktu urodzenia (116.9kB)    
017 wzór wniosku o oddtworzenie aktu małżeństwa (49.8kB)    
017 wzór wniosku w sprawie odtworzenia aktu urodzenia (49.5kB)    
017 wzór wniosku w sprawie odtworzenia aktu zgonu (49.9kB)    
018 wniosek o wydanie zaswiadczenia o stanie cywilnym (190.5kB)    
0102 Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego zupełnego wielojęzycznego w przypadkach występowania o więcej niż 3 odpisy aktów (127.5kB)    
EL-05 - KARTA USŁUGI - Rejestr wyborców (361.8kB)    
EL-05_WRW_Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym adresem - wypełnia obywatel UE i polski_wer2 (61.7kB)    
EL-05_WRW_Pisemna deklaracja - wypełnia obywatel UE i polski_wer2 (79.9kB)    
EL-05_WRW - Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców- wypełnia obywatel UE i Polski (30.1kB)    
EL-05_WSRW - Oświadczenie o powrocie do miejsca pobytu stałego – dotyczy obywateli RP (13.5kB)    
EL-05_WSRW - Wniosek o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców – dotyczy wyłącznie obywateli UE (19.6kB)    
EL-05_WURW - Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców GMZ (29.5kB)    
EL-WYB- 02-01_KARTA USŁUGI - Zaświadczenie o prawie do głosowania (103.9kB)    
Wniosek - Zaświadczenie o prawie do głosowania - WSiS-2019 (72.6kB)    
EL-WYB- 02-02_KARTA USŁUGI - Dopisanie do spisu wyborców (103.9kB)    
Wniosek o dopisanie do spisu - WSiS-2019 (84.6kB)    
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące problematyki stałego zamieszkania (49.5kB)    
EL-WYB- 02-03_KARTA USŁUGI - Głosowanie przez pełnomocnika (112.1kB)    
1. WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA-WSiS-2019 (89kB)    
2. ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA-WSiS-2019 (90.6kB)    
Informacja o uprawnieniach wyborców niepelnosprawnych (323.6kB)    
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych (204.1kB)    
Komunikat o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych (69.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jacek Mathews
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Mathews
Data wprowadzenia:2016-06-15 15:14:33
Opublikował:Jacek Mathews
Data publikacji:2016-06-15 15:34:12
Ostatnia zmiana:2019-09-09 15:14:32
Ilość wyświetleń:3309