komunikaty PKW opracowanie w formie wideo:
— dot. terminu i techniki głosowania (I tura)
— dot. uprawnionych do głosowania
— dot. niepełnosprawnych
— dot. głosowania korespondencyjne